Lectio divina z Maryją - Cała Piękna (2) „Uważajcie więc, jak słuchacie” (8,18).

 

II Rozdział


Miriam – sekret Bożego piękna

„Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja” (Pnp 4,7) i „Kimże jest ta, która świeci z wysoka ja zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słonce, groźna jak zbrojne oddziały?” (Pnp 6,10).

W historii Zachodu wielu ludzi doszło do wiary drogą piękna – via pulchritudinis. Zachwyt nad pięknem rodzi się w duszy kształtowanej przez Słowo Boże. Fiodor Dostojewski, w dziele „Idiota”,  powiedział: „Piękno zbawi świat”. Wszystko co Bóg stworzył było dobre i piękne, a kiedy w szóstym dniu stworzył człowieka zachwyt Stwórcy sięgnął zenitu. Od trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju człowiek przestał słuchać Boga i zaczął się oddalać.  Bóg, miłośnik życia i piękna stal się najpiękniejszym z synów ludzkich.

Miriam, czyli Piękna – Maryja wśród wszystkich istot jest najpiękniejsza. „Odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia” (Łk 1,48). Przejść przez  historie Miriam drogą wersetów z Biblii znaczy tyle samo, com pójść drogą piękna. Możemy przypuszczać, ze Maryja jako pobożna Izraelska dziewczyna modliła się Psalmem 16,2: „nie ma dla mnie dobra poza Tobą”.  Na początku naszego istnienia jest Bóg – On, Jedyny Piękny, stworzył nas podobnymi do siebie. Skąd wie  się wzięło w nas to co brzydkie. Zwierciadło pękło. Nasze człowieczeństwo, na początku nieskalane, zostało zranione pierworodnym grzechem. Kiedy przyszedł Chrystus, najpiękniejszy z synów ludzkich = nowy Adam – On jest cały piękny. Tylko Maryja, od poczęcia została niezmiennie piękna. On jest „pełną laski” (Łk 1,28).  Sekretem piękna Maryi jest słuchanie Słowa Bożego. W Księdze Rodzaju, pojawia się jak refren, słowo „tob” = dobry, piękny, miły, fascynujący. W Starym Testamencie słowo „tob” pojawia się 741 razy. Nikt nie wyszedł z ręki Boga „uszkodzony” – w każdym jest dobro i piękno.  Mówi święty Augustyn, ze „Maryja została stworzona przez Chrystusa, zanim Chrystus w Niej został stworzony”.  W Maryi wszystko stawało się według Jego Słowa. Pytanie „Jak stawać się pięknym” utożsamia się z pytaniem: „Jak słuchać”. Święty Łukasz uczula: „Uważajcie więc, jak słuchacie” (8,18). Jakość życia zależy od jakości słuchania. Maryja jest „kalos kai agathos” – „piękną i dobrą” ziemią, która przynosi plon stokrotny, całkowity.

Komentarze