Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2023

Matka Boska Częstochowska

Matka Boska Częstochowska. Historia słynnego obrazu [1] Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej to jeden z najbardziej znanych wizerunków Matki Bożej na świecie. Jednoznacznie kojarzy się z Polską i z sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie. Czarna Madonna, jak nazywa się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, uznawana jest za cudowny wizerunek, Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej ukazuje Maryję skierowaną przodem do widza z głową lekko zwróconą w prawo. Jej prawa ręka ukazana jest skośnie na wysokości piersi, a lewa podtrzymuje siedzące na niej Dzieciątko Jezus. Maryja ubrana jest w ciemnogranatową suknię i płaszcz nałożony także na głowę. Zdobią go złote lilie i złota gwiazda sześcioramienną nad czołem. Matka Boska Częstochowska ma pociągłą twarz z bliznami, wąskim, długim nosem, małymi ustami i oczami z rozbłyskami światła wokół tęczówek. Maryja spogląda z obrazu ze smutkiem i refleksyjną zadumą. N atomiast mały Jezus zwrócony jest twarzą do Matki i ma uniesioną prawą rękę do błogo

Maryja Panna Królowa Polski

Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski – tytuł Marii z Nazaretu, używany przez polskich katolików. Kult Maryi jako Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski wyróżnia Kościół katolicki spośród innych wyznań chrześcijańskich w Polsce. Kult ma charakter ogólny i występuje w Polsce oraz w polskich parafiach przy skupiskach Polonii. Tytuł NMP Królowej Polski mówi o obecności NMP w historii polskiego narodu. Jan Długosz nazwał Maryję Panią świata i naszą. Tytuł Matki Bożej jako Królowej Polski sięga drugiej połowy XVI wieku. Wtedy to Grzegorz z Sambora po raz pierwszy nazywa Maryję Królową Polski i Polaków. 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz w sposób oficjalny ślubował przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej: „Ciebie za patronkę moją i za Królową państw moich dzisiaj obieram”[1][2][3]. W trzechsetną rocznicę ślubów Jana Kazimierza episkopat Polski z inicjatywy więzionego prymasa Stefana Wyszyńskiego dokonał ponownego zawierze

Sobota – dzień poświęcony Maryi?

  Sobota – dzień  poświęcony Maryi? Sobota to dzień Matki Bożej – katolicy wiedzą to nie od dziś. Ale właściwie dlaczego właśnie sobota, a nie którykolwiek inny dzień tygodnia? [1] W kulturze katolickiej piątek poświęcony jest Męce Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wynika to oczywiście z tego, iż śmierć krzyżowa nastąpiła właśnie w piątek. Niedziela zaś od wieków poświęcona jest zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. To również jest proste do wyjaśnienia: Chrystus zmartwychwstał w niedzielę. Między piątkiem a niedzielą jest jednak sobota. Szabat w kulturze żydowskiej był dniem poświęconym Panu. Był to dzień Boży, dzień, w którym stworzenie zostało zakończone. Szabat przestał być świętym dniem od czasu wygaśnięcia żydowskiego przymierza z Bogiem. Katolicy nie mogli jednak pozostawić soboty niezagospodarowanej, tym bardziej, że jest to dzień pomiędzy dwoma innymi bardzo wzniosłymi dniami. Jak zatem wszyscy wiemy, sobota poświęcona jest Matce Bożej. Skąd wywodzi się ta trady

Wieża widokowa Nieustającej Pomocy - Desznica 2023

Desznica - kościół parafialny 2023

Świątkowa Wielka cerkiew 2023

Desznica z dronu 2023 Jag

Kliknij tu...