Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą rokduszpasterski

Plan duszpasterski 2021

 

Ikona Matki Bożej Eucharystycznej

  Opis ikony Matki Bożej Eucharystycznej, «Maryi-Niewiasty Eucharystii» "Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1,14). [1] "to Ciało i ta Boska Krew, które po konsekracji są obecne na ołtarzu i zostają ofiarowane Ojcu, stają się komunią miłości dla wszystkich, umacniając nas w jedności Ducha Świętego, ażeby zbudować Kościół: to Ciało i Krew zachowują swe pierwotne podobieństwo do Maryi. W Niej to Ciało i ta Krew zostały przygotowane wcześniej, aniżeli ofiarowała je Słowu jako dar całej rodziny ludzkiej, a żeby ono mogło się w nie przyoblec, stając się naszym Odkupicielem, Najwyższym Kapłanem i Ofiarą. Tak więc u korzeni Eucharystii znajduje się dziewicze życie Maryi, Jej przeobfite doświadczenie Boga, Jej droga wiary i miłości, które za sprawą Ducha Świętego przemieniają Jej ciało w świątynię, a Jej serce w ołtarz: poczęła bowiem nie wedle natury, lecz przez wiarę w akcie w wolnym i całkowicie św

Niewiasta Eucharystii