Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2019

Atividades missionárias 2019 José Grzywacz, CSsR

Magnificat: cântico revolucionário de Maria, a mãe de Jesus" Novo livro ...

O ícone do Perpétuo Socorro e as Constituições Redentoristas

O ícone do Perpétuo Socorro e as Constituições Redentoristas El mensaje que la mayoría hemos recibido sobre el icono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es que se trata de arte devocional. Como tal, el arte devocional podría concentrar nuestra atención en asuntos espirituales, sin embargo, precisamente porque es un icono puede lograr más que remover nuestras emociones y dirigir nuestros pensamientos hacia temas espirituales; tiene el poder de enseñarnos sobre la salvación, su funcionamiento y su contenido. Desde esta perspectiva, este icono es una fuente teológica de la tradición católica que nos invita a reflexionar de nuevo sobre cómo las Constituciones y Estatutos instan a los Redentoristas a vivir con mayor autenticidad. Cristología y soteriología La persona de Jesucristo y su efecto en la vida humana se tratan en la cristología. La cristología responde preguntas como: ¿Quién era Jesús? y ¿qué significan los títulos, “Señor”, “Redentor” y “Salvador”? ¿Cómo puede un

A oração que causou a controvérsia

A oração que causou a controvérsia   Essa é a oração de abertura que foi feita em Kansas na sessão de inauguração da “Kansas House of Representatives”.  Quando se pediu ao reverendo Joe Wright que fizesse a oração de abertura no Senado de Kansas, todos esperavam uma oração ordinária, mas isto foi o que todo escutaram:   "Senhor, viemos diante de Ti neste dia, para lhe pedir perdão e para pedir a tua direção. Sabemos que a tua Palavra disse: “Maldição àqueles que chamam "bem" ao que está "mal“, e é exatamente o que temos feito. Temos perdido o equilíbrio espiritual e mudamos os nossos valores. Temos explorado o pobre e chamamos isso de "sorte". Temos recompensado a preguiça e a chamamos de "Ajuda Social". Temos matado os nossos filhos que ainda não nasceram e chamamos de “livre escolha". Temos abatido os nossos condenados e chamamos isso de "justiça". Temos sido negligentes ao disciplinar os nossos filhos

Livro "Magnificat: cântico revolucionário de Maria, a mãe de Jesus"

Livro do padre José Grzywacz, CSsR "Magnificat: cântico revolucionário de Maria, a mãe de Jesus" em breve....

Cztery spojrzenia na ikonę Nieustającej Pomocy

Cztery spojrzenia na ikonę Nieustającej Pomocy  [NOWOŚĆ] Ksiazka w  w Homo Dei Autor: O. Jozef Grzywacz, CSsR, Brazylia Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy, dzięki redemptorystom jedna z najbardziej znanych na świecie ikon maryjnych, niesie wpatrującym się w nią z czcią wiernym przesłanie o Bożym miłosierdziu i Odkupieniu. Obraz i słowo Boże tworzą w ikonie jedno przesłanie, trzeba je jednak umieć odczytać i usłyszeć. Pomocna w tym może być ta książka, przeznaczona zarówno dla wiernych pragnących lepiej zrozumieć, co mówi im Matka Boża w tym cudownym obrazie, jak i duszpasterzy, którzy starają się szerzyć Jej kult w tytule Nieustającej Pomocy. „Cztery spojrzenia” to katechezy na nieustanną nowennę w kluczu historycznym, artystycznym, mistycznym i teologicznym,   wzbogacone o stosowne fragmenty Pisma Świętego i modlitwy, a także rozważania na temat Credo, przykazań, cnót, sakramentów i dogmatów maryjnych oraz oryginalne pytania do refleksji. Wszystko to czyni książ

Natal 2019

Stopniowo żłóbek prowadzi nas do groty, w której znajdują się figurki Maryi i Józefa. Maryja jest mamą, która podziwia swoje dziecko i ukazuje je tym, którzy przychodzą, by je odwiedzić. Jej figurka przywodzi na myśl wielką tajemnicę, która dotyczyła tej Dziewczyny, gdy Bóg zapukał do drzwi Jej niepokalanego serca. Na zwiastowanie anioła, który prosił Ją, by została Matką Boga, Maryja odpowiedziała pełnym i całkowitym posłuszeństwem. Jej słowa: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” ( Łk  1, 38), są dla nas wszystkich świadectwem tego, jak w wierze oddać się woli Bożej. Dzięki temu „tak”, Maryja stała się matką Syna Bożego, nie tracąc swego dziewictwa, a wręcz uświęcając je dzięki Niemu. Widzimy w Niej Matkę Boga, która nie zachowuje swego Syna jedynie dla siebie, ale prosi wszystkich, aby byli posłuszni Jego słowu i wprowadzali je w życie (por.  J  2, 5). Obok Maryi, w postawie chronienia Dzieciątka i Jego Matki, jest święty Józef. Zwykle przedstawian

Rick e Renner - Nossa Senhora

A Intercessão de Nossa Senhora – Aula 1

A Intercessão de Nossa Senhora – Aula 2

A Intercessão de Nossa Senhora – Aula 3

LIST APOSTOLSKI - Admirabile signum - O ZNACZENIU I WARTOŚCI ŻŁÓBKA

LIST APOSTOLSKI - Admirabile signum - OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA, O ZNACZENIU I WARTOŚCI ŻŁÓBKA 1. Godny podziwu znak żłóbka, tak drogi chrześcijanom, zawsze budzi zadziwienie i zdumienie. Przedstawienie wydarzenia narodzin Jezusa oznacza zwiastowanie tajemnicy wcielenia Syna Bożego, z prostotą i radością. Żłóbek jest jakby żywą Ewangelią, która wypływa z kart Pisma Świętego. Kontemplując scenę Bożego Narodzenia, jesteśmy zaproszeni do duchowego wyruszenia w drogę, pociągnięci pokorą Tego, który stał się człowiekiem, aby spotkać każdego człowieka. I odkrywamy, że On nas miłuje tak bardzo, że jednoczy się z nami, abyśmy i my mogli się z Nim zjednoczyć. Tym listem chciałbym wesprzeć piękną tradycję naszych rodzin, które w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie przygotowują żłóbek, a także zwyczaj umieszczania go w miejscach pracy, szkołach, szpitalach, więzieniach, na placach... To naprawdę realizacja twórczej wyobraźni, która wykorzystuje najbardziej różnorodne materiały do ​​two