Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą bibliografia

Pismo Święte Jag Stary Testament

Pismo Święte - Biblia Tysiąclecia Wydawnictwo Pallotinum - Poznań – Warszawa 1990 Przekład z języków oryginalnych (lektura ciągła – czas wirusa Covid 19 – Salvador, marzec kwiecień 2020) Każdy święty ma swoją przeszłość i każdy grzesznik ma swoją przyszłość. Tora w teologii chrześcijańskiej - Pięcioksiąg dla chrześcijan stanowi słowo Boże, przedstawiające dzieje relacji człowieka z Bogiem; zwłaszcza przymierzy zawartych z patriarchami, zapowiadających Nowe Przymierze. Podejście chrześcijan do Prawa Starego Przymierza jest zróżnicowane. Część chrześcijan uważa, że są zwolnieni od ścisłych przepisów prawa Tory, danych wyłącznie Żydom, poprzez wypełnienie się Starego Testamentu przyjściem Mesjasza, ale nie od nauk moralnych i religijnych zawartych w Dekalogu. Natomiast pozostali uważają, że skoro cała Tora dotyczy tylko Żydów, a Dekalog jest częścią Tory, to chrześcijan obowiązują tylko przykazania Nowego Przymierza nadane przez Jezusa, a Dekalog jest tylko drogowskazem