Jak i o czym –przepowiadać o Matce Pana? POŻĄDANA IKONA MARYI

 


Jak i o czym –przepowiadać o Matce Pana?

IKONA ŹRÓDŁOWA - Poprawna kaznodziejska ikona maryjna winna uwzględniać przede wszystkim podstawowe źródła nauki o Matce Bożej, którymi według Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, są przede wszystkim (ważna kolejność): Pismo Święte , Święta Tradycja , Święta liturgia, wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła.

.

POŻĄDANA IKONA MARYI - Czyli – jak i o czym –przepowiadać o Matce Pana?

1.IKONA ŹRÓDŁOWA

1. Ikona biblijna

2. Ikona Tradycji

3. Ikona Magisterialna

4. Ikona liturgiczna

2.IKONA TREŚCIOWA

1. Ikona historiozbawcza

2. Ikona wzorcza

3. IKONA KORELACYJNA

Trójca ↔ Maryja

1. Bóg Ojciec ↔ Maryja

1. Chrystologiczne centrum relacji Bóg Ojciec Maryja

2. Macierzyństwo Maryi „mówi” o Bożym Ojcostwie

3. Boże Ojcostwo „mówi” o dziecięctwie Maryi

2. Syn Boży ↔ Maryja

1. Przez Maryję do Jezusa  przez Jezusa do Maryi

2. Misterium Wcielenia „mówi” o Synu i Matce

3. Matka w Odkupieńczym misterium Syna

3. Duch Święty ↔ Maryja

1. Manifestacje aktywności Ducha w Maryi i przez Maryję

2. Oblubieńczość relacji Duch Święty Maryja

3. Pneumahagijna Pamięć Kościoła

2. Kościół ↔ Maryja

1. Członek Kościoła

2. Matka Kościoła

3. Wyobrażenie Kościoła

4. Wzór dla Kościoła w wierze, nadziei i miłości

5. Duchowa Matka Kościoła

6. Eschatologiczny obraz Kościoła

3. Człowiek ↔ Maryja

1. Pełne urzeczywistnienie kobiecej (ludzkiej) godności i piękna

2. Najdoskonalsze uosobienie ludzkiej wolności

3. Zwierciadło uczniowskiego istnienia

4. Doskonałe wypełnienie powołania człowieka do świętości

4. 1. Niepokalane Poczęcie, jako usprawiedliwienie przez łaskę

4. 2. Wniebowzięcie, jako znak przeznaczenia do chwały i wartości ludzkiego ciała

Komentarze