Słowa Maryi w Biblii


 Słowa Maryi w Biblii

Autorzy Pisma Świętego zanotowali siedem słów wypowiedzianych przez Maryi: trzy słowa skierowane do anioła Gabriela, raz przy spotkaniu z Elżbietą w Magnificat, dwa razy do Jezusa i raz do służących na weselu.

1.      „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża” (Łk 1,34)

2.      „Niech mi się stanie według słowa” (Łk 1,38)

3.      „Oto ja służebnica Pańska.” (Łk 1,38)

4.      Magnificat „Oto błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia”…(Łk 1,48).

5.      „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie” (Łk 2,48).  Maryja szukająca Boga

6.      „Nie mają wina” (J 2,3)

7.      Ostatnie słowo Maryi w Piśmie Świętym jest zdaniem się na wolę Bożą: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Mowa pożegnalna – „Czyńcie Jego wolę”. Maryja poddaje się Jezusowi.

Słowa skierowane do Maryi

Autorzy Pisma Świętego zanotowali osiem słów skierowanych do Maryi: trzy razy przez anioła Gabriela, raz przez Symeona i Elżbietę i trzy razy przez Jezusa.

1.      Pozdrowienie anielskie (Łk 1, 28) – „Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”.

 

2.      Zapowiedz Wcielenia (Łk 1,30-33) – „Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.  Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

 

3.      Wyjaśnienie Gabriela (Łk 1, 35-37) – „Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

 

4.      Proroctwo Symeona (Łk 2,34-35) – „Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.

 

5.      Radość Elżbiety (Łk 1,42-45) „Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

 

6.      Odpowiedż Jezusa w świątyni (Łk 2,49- 50) – „Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?»  Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział”.

 

7.      Wesele w Kanie (J 2,4) – „Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja”.

 

8. Testament z krzyża (J 19, 26-27) – „Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”.

Komentarze