Tylko to....

 


Tylko to....

(wiersz Ks. Skowronka) mieszaniec Francji, niejaki Amadeusz,  w pewnym kościele Bydgoszczy w parafialnej gazetce spotkał ten wiersz)

 

Tylko te drzwi, które na oścież otwarłeś drugim, będą otwarte i dla ciebie.

Tylko ten chleb, który podarowałaś do spożywania innym, nasyci i ciebie.

Tylko ta woda, którą podałeś innym, ugasi i twoje pragnienie.

Tylko ten chory, którego odwiedziłeś, pozbawi cię twojej samotności.

Tylko to słowo, które było pomocą dla drugim, pocieszy i ciebie.

Tylko ta ręka, którą wyciągnąłeś dla drugim, pojedna i ciebie.

Tylko ta uczciwość, z którą zbliżyłeś się dla drugich, wyzwoli i ciebie.

Tylko ta przyjaźń, którą żywiłeś dla drugich, będzie nośnym przęsłem i twojego życia.

Tylko ta nadzieja, którą wzniecałeś u drugich, pozwoli i tobie uczestniczyć w życiu.

Tylko ta wolność, którą umożliwiłeś drugim, wybawi i ciebie.

 

Komentarze