Synonimy do słowa „nieustająca” i "pomoc"

 Synonimy do słowa „nieustający” – 108 synonimów


bezustanny,ciągły,nieprzerwany,nieprzezwyciężony,nieskończony,nieumiarkowany,nieustanny,stały,trwały,ustawiczny,wieczny,chroniczny,długookresowy,długotrwały,nieodmienny,nieodwracalny,niepowstrzymany,nieprzemijający,nieprzemijalny,nierozłączny,nieśmiertelny,niezatarty,niezmienny,permanentny,systematyczny,wiecznotrwały,wiekuisty,częstawy,częstokrotny,częstotliwy,częsty,liczny,masowy,nagminny,niejednokrotny,nierzadki,ponawiający się, pospolity,powszechny,rozpowszechniony,rozwielmożniony,wielokrotny,wielorazowy,wszechobecny,jednomiarowy,miarowy,okresowy,periodyczny,powtarzalny,regularny,rytmiczny,kilkakrotny,kilkukrotny,parokrotny,stabilny,żelazny,natrętny,niewygasły,notoryczny,uporczywy,zasadniczy,nawrotowy,powtarzający się, przeciągający się, przewlekły, dozgonny, bezustanny, długowieczny, ponadczasowy, niekończący się, awanturniczy, intensywny, niesłabnący, zacięty, zajadły, zawzięty,

 

Synonimy słowa „nieustający” z podziałem na grupy znaczeniowe

» nieustający - w kontekście czegoś ustawicznego

» nieustający - w odniesieniu do ustawicznego charakteru czegoś

» nieustający - w kontekście wielokrotnościowym

» nieustający - w kontekście częstotliwościowym

» nieustający - w odniesieniu do powtarzalności czegoś

» nieustający - jako cecha czegoś co ma charakter regularny

» nieustający - w kontekście czegoś powtarzającego się cyklicznie

» nieustający - w odniesieniu do przewlekłości czegoś

» nieustający - odnośnie do czegoś nieprzemijającego

» nieustający - w kontekście nieskończoności czegoś

» nieustający - w kontekście częstotliwości czegoś

» nieustający - odnośnie do czegoś, co ma charakter stały

» nieustający - w kontekście ponadczasowości czegoś

» nieustający - w kontekście ciągłej powtarzalności czegoś

» nieustający - w kontekście czegoś co ciągle trwa

» nieustający - jako określenie zaciętego konfliktu

 

Synonimy do słowa „nieustanny” - wykaz wszystkich wyrazów bliskoznacznych do słowa nieustanny:

bezustanny,ciągły,nieprzerwany,nieprzezwyciężony,nieskończony,nieumiarkowany,nieustający,stały,trwały,ustawiczny,wieczny,chroniczny,długookresowy,długotrwały,nieodmienny,nieodwracalny,niepowstrzymany,nieprzemijający,nieprzemijalny,nierozłączny,nieśmiertelny,niezatarty,niezmienny,permanentny,systematyczny,wiecznotrwały,wiekuisty,częstawy,częstokrotny,częstotliwy,częsty,liczny,masowy,nagminny,niejednokrotny,nierzadki,ponawiający się,pospolity,powszechny,rozpowszechniony,rozwielmożniony,wielokrotny,wielorazowy,wszechobecny,jednomiarowy,miarowy,okresowy,periodyczny,powtarzalny,regularny,rytmiczny,kilkakrotny,kilkukrotny,parokrotny,stabilny,żelazny,natrętny,niewygasły,notoryczny,uporczywy,zasadniczy,nawrotowy,powtarzający się, przeciągający się, przewlekły, dozgonny, bez ustanny, długowieczny, ponadczasowy, zastarzały, niekończący się,codzienny,rutynowy,nieustępliwy,niewzruszony,uciążliwy,uparty,usilny,wytrwały,permanentnyciągły,trwający,bez przerw, jednolity, monolityczny,

Synonimy słowa „nieustanny” z podziałem na grupy znaczeniowe

» nieustanny - w kontekście czegoś ustawicznego

» nieustanny - w odniesieniu do ustawicznego charakteru czegoś

» nieustanny - w kontekście wielokrotnościowym

» nieustanny - w kontekście częstotliwościowym

» nieustanny - w odniesieniu do powtarzalności czegoś

» nieustanny - jako cecha czegoś co ma charakter regularny

» nieustanny - w kontekście czegoś powtarzającego się cyklicznie

» nieustanny - w odniesieniu do przewlekłości czegoś

» nieustanny - odnośnie do czegoś nieprzemijającego

» nieustanny - w kontekście nieskończoności czegoś

» nieustanny - w kontekście częstotliwości czegoś

» nieustanny - w odniesieniu do bardzo częstego występowania czegoś

» nieustanny - odnośnie do czegoś, co ma charakter stały

» nieustanny - w kontekście ponadczasowości czegoś

» nieustanny - w kontekście przeciągania się czegoś

» nieustanny - w kontekście ciągłej powtarzalności czegoś

» nieustanny - w kontekście czegoś co ciągle trwa

» nieustanny - odnośnie trwałego uczucia

» nieustanny - odnośnie do czegoś o systematycznym charakterze

» nieustanny - jako określenie osoby wytrwałej w postanowieniu

» nieustanny - w kontekście czegoś trwałego

» nieustanny - w kontekście jednolitości czegoś

 

 Synonim pomoc - Słowo pomoc posiada 329 synonimów w słowniku synonimów.- Słowo pomóc posiada 131 synonimów w słowniku synonimów - wykaz wszystkich synonimów do słowa pomoc:

 być czyjąś ostoją, dać komuś oparcie, dać komuś pomoc, dać komuś wsparcie, dopomóc, nieść komuś pomoc, oddać komuś przysługę, oddać przysługę, okazać komuś pomoc, podeprzeć, podratować, podziałać na korzyść, pomóc, popierać, poratować, posłużyć komuś pomocą, posłużyć komuś ramieniem, pośpieszyć komuś na pomoc, powyciągać, przyjść komuś z pomocą, przynieść ratunek, stanąć przy czyimś boku, stanąć u czyjegoś boku, szepnąć słówko, udzielić komuś pomocy, ulitować się, ułatwić, usłużyć, utorować drogę, wesprzeć, wspomóc, wstawiać się, wyciągnąć, wyciągnąć pomocną dłoń, wydobyć kogoś z opresji, wyświadczyć komuś przysługę, wyświadczyć przysługę, asysta, bratnia dłoń,dobrodziejstwo,doradztwo,oparcie,opoka,osłona,ostoja,podpora,podpowiedź,pomaganie,pomocna ręka, poparcie, porada, przyjacielska dłoń,przysługa,rada,ratunek,sukurs,wsparcie,wspieranie,wspomożenie,życzliwa dłoń, akceptacja, aprobata, fory, kredyt zaufania, orędownictwo, parasol ochronny,plecy,pochwała,poplecznictwo,protega,protekcja,protekcjonizm,rekomendacja,rzecznictwo,wotum zaufania,wpływy,wstawiennictwo,chody,dojścia,koligacje,koneksje,kumoterstwo,nepotyzm,parantele,powiązania,stosunki,układy,wejścia,więzi,załatwiactwo,znajomości,związki,dojście,konsultacja,kontakty,poradnictwo,pośrednictwo,powiązanie,relacje,układziki,wejście,antidotum,broń,droga,klucz,lek,lekarstwo,metoda,metodyka,możliwość,narzędzie,norma,odtrutka,oręż,panaceum,patent,procedura,przeciwśrodek,przepis,recepta,reguła,remedium,rozwiązanie,sposób,styl,system,środek,środek uniwersalny, środek zaradczy, technika, technologia, tryb, zasada, asygnowanie, co łaska,dar,darowanie,darowizna,datek,dofinansowanie,donacja,dopłacenie,dopłata,dosponsorowanie,dotacja,gościniec,grant,jałmużna,ofiara,podarek,podarunek,przydział,przyznane środki, przyznanie, składka, subsydium, subwencja, upominek, wdowi grosz, zapomoga, zastrzyk finansowy, opinia pozytywna, polecenie, protegowanie, przyczyna, wstawienie się,zalecenie,apologia,orędowanie,wyjście,cegiełka,dań,kuroniówka,kwesta,prezencik,prezent,socjal,souvenir,sponsoring,stypendium,udział,wkład,zasiłek,instrukcja,podpowiedzenie,pouczenie,sugestia,wskazanie,wskazówka,zaproponowanie,zasugerowanie,finansowa dotacja,zachęta,asystent,barki,kontrahent,kooperant,partner,pomagier,pomocnik,prawa ręka,sekretarz,współpracownik,ocalanie,ocalenie,odratowanie,odsiecz,posiłki,ratowanie,uratowanie,wybawianie,wybawienie,wybranianie,wyratowywanie,zbawianie,zbawienie,gospodyni,gosposia,kamerdyner,lokaj,pokojówka,słudzy,sługa,służąca,służący,służba,służka,dobry uczynek,grzeczność,łaska,serwis,uprzejmość,usługa,charytatywność,dobroczynność,filantropia,filantropijność,bronienie,defensywa,ochrona,uzasadnienie,bal,bela,beleczka,belka,drąg,dyl,kantówka,kij,kłoda,kostur,krąglak,krokiew,lacha,laga,laseczka,laska,okrąglak,pal,pałka,podwalina,stojak,tram,azyl,ewakuacja,odciążenie,przytułek,schronienie,ucieczka,ulga,ułatwienie,ulżenie,komunikat,obwieszczenie,ogłoszenie,ostrzeżenie,przestroga,uprzedzenie,uwaga,wiadomość,zawiadomienie,dobro,pójście na rękę,uczynek,zobowiązanie,awanse,łaskawość,przyjaźń,przywilej,przywileje,sentyment,serdeczność,słabość,specjalne traktowanie, sympatia, szczególne względy, uprzywilejowanie, wyjątkowe traktowanie, względy, życzliwość, przetrwanie, uratowanie się,wybronienie,atut,awantaż,blaski,korzyść,marża,moc,narzut,plusy,pociecha,pożytek,profit,przewaga,przychód,przymiot,siła,zaleta,zysk,akcja,papier wartościowy,walor,posługa,świadczenie,patronat,pomocnicy,wyręka,zastępstwo,

Synonimy słowa „pomoc” z podziałem na grupy znaczeniowe

» pomoc - w kontekście okazania komuś wsparcia

» pomoc - w odniesieniu do osoby

» pomoc - w kontekście posiadania czyjegoś poparcia

» pomoc - w odniesieniu do posiadania kontaktów

» pomoc - jako posiadanie poparcie wpływowej osoby

» pomoc - jako środek zaradczy

» pomoc - w kontekście pomocy pieniężnej

» pomoc - w kontekście polecenia komuś kogoś

» pomoc - w odniesieniu do poparcia czegoś

» pomoc - w kontekście sposobu na coś

» pomoc - jako pomoc finansowa dla kogoś

» pomoc - jako dobra rada

» pomoc - jako pomoc finansowa

» pomoc - w odniesieniu do chłopaka pomagającego w prowadzeniu firmy

» pomoc - w kontekście niesienia pomocy

» pomoc - w kontekście pomocy domowej

» pomoc - w odniesieniu do bycia pomocnym

» pomoc - w kontekście prowadzenia działalności charytatywnej

» pomoc - jako rodzaj wstawiennictwa za kimś

» pomoc - jako przedmiot do podpórki

» pomoc - jako rodzaj ratunku

» pomoc - w kontekście odciążenia od pracy

» pomoc - jako uwaga ostrzegająca przed czymś

» pomoc - w odniesieniu do dobrego uczynku

» pomoc - w kontekście szczególnych względów wobec kogoś lub czegoś

» pomoc - w kontekście przetrwania

» pomoc - w odniesieniu do korzyści

» pomoc - w kontekście finansowym

» pomoc - w kontekście pomocy

» pomoc - w odniesieniu do pomocy finansowej

» pomoc - w odniesieniu do osób niosących pomoc

Komentarze