Przejdź do głównej zawartości

Posty

Magnificat - cytaty o.....

Cytaty o Magnificat z książki " Magnificat . Hymn rewolucyjny Maryi , Matki Jezusa", Homo Dei 2022. Józef Grzywacz, CSsR Oto zestaw niektórych cytatów, myśli i wypowiedzi Magisterium, papieży teologów i kobiet; autorów z Ameryki Łacińskiej, Europy i protestantów. 1. Zwroty i wyrażenia Magisterium i papieży 1. Magnificat, po łacinie (bizantyjski megalia), jest jednocześnie pieśnią Matki Bożej i Kościoła, pieśnią Córy Syjonu i nowego ludu Bożego, pieśnią dziękczynną za pełnię łask rozlewa się w ekonomii zbawienia pieśń „biednych”, których nadzieja jest zaspokojona spełnieniem obietnic złożonych naszym rodzicom „na zawsze na rzecz Abrahama i jego potomków”. [1] . 2. W Magnificat Maria, całkowicie zależny od Boga i całkowicie zorientowany na Niego, wraz ze swoim Synem jest najdoskonalszą ikoną wolności i wyzwolenia dla ludzkości i kosmosu. [2] 3. Magnificat jest wstępem do Kazania na Górze. [3] 4. Magnificat jest pierwszym z