Przejdź do głównej zawartości

Posty

Tomasz Jarosz Koncert w Desznicy 2

Tomasz Jarosz CSsR Koncert w Desznicy Ave Maria

Bulla 2025 Spes non confundit

  Papież ogłasza bullę o Roku Świętym 2025 09 maja 2024 - Dziś wyjątkowy i doniosły dzień w Watykanie. Na rozpoczęcie wieczornych nieszporów Wniebowstąpienia Pańskiego w Bazylice Watykańskiej papież uroczyście ogłasza Rok Święty 2025. Przewiduje się, że Jubileusz przyciągnie do Wiecznego Miasta miliony pielgrzymów. Dla wierzących jest to wyjątkowy czas łaski, a także specjalna okazja do uzyskania odpustu zupełnego. Szczegóły obchodów oraz daty Roku Świętego podaje bulla papieska. Jubileusz lub Rok Święty jest obchodzony co 25 lat. Po raz pierwszy został ogłoszony w 1300 r. bullą Bonifacego VIII, która do dziś jest przechowywana w Watykańskiej Bibliotece Apostolskiej. Bulla papieska to dokument z pieczęcią papieża, a zatem po przywileju najbardziej autorytatywny i uroczysty spośród dokumentów biskupa Rzymu. Termin ten wywodzi się od łacińskiego bulla, który oznaczał ołowianą pieczęć zawieszoną na dokumencie, a dopiero od około XIV wieku był stosowany do dokumentów opatrzonych taką p

Desznica i Świątkowa - Renowacja misji 2024

  Renowacja Misji Świętych w Desznicy i Świątkowej        MISJE ŚWIĘTE w parafii pw. Matki Bożej Niepokalanej w Desznicy i Św. Michała Archanioła w Świątkowej Wielkiej i Małej odbyły się w dniach od 20 do 28 maja 2023. Inicjatorem był ksiądz proboszcz Józef Obłój. Misje głosili misjonarze redemptoryści: O. Antoni Hebda ze wspólnoty w Skarżysku Kamiennej i O. Józef Grzywacz z Tuchowa. RENOWACJA MISJI odbędzie się w dniach od 15 do 19 maja 2024, przeprowadzą ją redemptoryści z Lublina: O. Józef Grzywacz i Tomasz Jarosz. Ten ostatni  misjonarz w dniu 18 maja (104 rocznica urodzin Karola Wojtyły) zaprezentuje KONCERT słowno muzyczny. O. Tomasz to znany artysta, profesor muzyki i wykładowca, który śpiewał dla Jana Pawła II. ZAPRASZAMY na koncert, w kościele e Desznicy, dnia 18 maja, po Mszy o godzinie 19.00.    PROGRAM  RENOWACJI   MISJI  ŚWIĘTYCH W parafii pw. Matki Bożej Niepokalanej  w Desznicy i świętego Michała archanioła  w Świątkowej małej i Wielkiej  15 -19 maja 2024 Desznica