KAMPANIA RÓŻAŃCOWA - Akcja modlitewno-pokutna katolików

 KAMPANIA RÓŻAŃCOWA - Akcja modlitewno-pokutna katolików[1]


Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. - Rdz 3,14-15

 I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa - Ap 12,17

 Na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje - Trzecia Tajemnica Fatimska

Świadomi walki duchowej, która nieustannie toczy się w świecie, 12 września 2020 r. - w 337. rocznicę Victorii Wiedeńskiej - w Niepokalanowie zostanie zainicjowana Kampania Różańcowa jako odpowiedź na wołanie Matki Najświętszej. W Lourdes, Gietrzwałdzie, Fatimie i wielu innych miejscach Matka Boża wzywa do walki ze złem za pomocą Różańca, zapewniając o swojej pomocy przez tę modlitwę.

Na temat skuteczności Różańca w walce duchowej wypowiadało się wielu papieży. Św. Jan Paweł II widząc, że idą trudne czasy, wręczał wszystkim gościom różaniec jako broń do walki duchowej i nadał modlitwie różańcowej moc egzorcyzmu.

Kampania Różańcowa to zorganizowana akcja modlitewno-pokutna katolików. Jest kontynuacją Sztafety Różańcowej, która trwała od 27 października 2018 r. do stulecia Cudu nad Wisłą 15 sierpnia 2020 r. i zjednoczyła w nieustannej modlitwie różańcowej 5068 duchownych i świeckich. Na liczne prośby uczestników Sztafet postanowiliśmy kontynuować to Boże dzieło w zmienionej i rozszerzonej formie.

Intencja:

O tryumf Niepokalanego Serca Maryi w nas, w naszych rodzinach, w Ojczyźnie i na całym świecie.

Czas trwania: od 12 września 2020 r. do wypełnienia się obietnicy fatimskiej: Na koniec Moje Niepokalane Serce zatryumfuje.

Patron: św. Maksymilian Maria Kolbe.

Uczestnicy: wierni świeccy i duchowni zarówno niezrzeszeni i zrzeszeni.

Warunek Przynależności: regularna modlitwa różańcowa.

Formy przynależności:

Szeregowiec – codziennie "dziesiątek" Różańca (dowolna tajemnica i dowolna forma).

Wolny strzelec – jedna godzina modlitwy różańcowej tygodniowo, w dowolny dniu i godzinie.

Zawodowiec – jedna godzina Różańca w tygodniu, stały dzień i godzina.

Komandos Czasowy – Nowenna Pompejańska (codziennie minimum 3 części Różańca przez 54 dni), jedna lub więcej.

Komandos Stały – nieustanna Nowenna Pompejańska (jedna się kończy a druga zaczyna).

Broń:

Różaniec według form przynależności

Eucharystia: świadome i pełne uczestnictwo co najmniej w niedzielę i święta, adoracja Najśw. Sakramentu, według możliwości, zamawianie Mszy św. w intencji o tryumf Niepokalanego Serca Maryi.

Akty pokuty według możliwości, stanu zdrowia i roztropności:

 

post

wynagrodzenie za grzechy swoje i innych,

uczynki miłosierdzia,

przykład chrześcijańskiego życia,

dobrowolnie przyjęte cierpienie

Praca nad osobistym pogłębianiem wiary poprzez:

lekturę Pisma Świętego,

czytanie literatury duchowej,

korzystanie z kursów, rekolekcji, studiów organizowanych przez Kościół.

Zgłoszenia Poprzez

Pocztą elektroniczną: poczta@niepokalanow.pl

Pocztą zwykłą, pisząc na adres:

Niepokalanów, Kampania Różańcowa, ul. Św. Maksymiliana Kolbego 5, 96-515 Teresin

Współpraca: Kampania Różańcowa łączy ludzi w walce ze złem w wymiarze indywidualnym i społecznym, dlatego:

modlimy się za siebie nawzajem,

wspieramy dobre dzieła zainicjowane przez innych,

dzielimy się doświadczeniem i informacją,

nagłaśniamy dobre przedsięwzięcia,

współpracujemy z wiernymi zrzeszonymi we wspólnotach, ruchach katolickich, stowarzyszeniach itp.

Ochrona duchowa: uczestnicy Kampanii Różańcowej są objęci codzienną Mszą św. w Niepokalanowie

Motto: Pod płaszczem Maryi walczymy z wszelkimi przejawami zła w świecie.

Zasady działań indywidualnych i zorganizowanych

Regulamin Życia św. Maksymiliana M. Kolbego

Kraków, luty 1920 r. (Czytać co miesiąc)

1) Muszę być świętym jak największym.

2) Jak największa chwała Boża przez zbawienie i jak najdoskonalsze uświęcenie swoje i wszystkich, co są i będą, przez Niepokalaną - MI3.

3) Z góry wyklucz grzech śmiertelny lub dobrowolny powszedni - Spokój o przeszłość. - Gorącością wynagrodź czas stracony.

4) Nie opuszczę:

a) żadnego zła bez wynagrodzenia go (zniszczenia go) i

 

b) żadnego dobra, które bym mógł zrobić, powiększyć lub w jakikolwiek sposób się do niego przyczynić.

5) Posłuszeństwo twoją regułą = Wola Boża przez Niepokalaną. Narzędzie.

6) Czyń, co czynisz; na wszystko inne, dobre czy złe nie zwracaj uwagi.

7) Zawsze spokojne, nacechowane miłością działanie.

8) Zachowaj porządek, a porządek ciebie zachowa.

9) Przygotowanie, działanie, skutek.

10) Pamiętaj zawsze, że jesteś rzeczą i własnością bezwzględną, bezwarunkową, bezgraniczną, nieodwołalną Niepokalanej: czymkolwiek jesteś, cokolwiek masz lub możesz, wszystkie "actiones" (myśli, słowa, uczynki) i "passiones" (przyjemne, przykre, obojętne) są Jej całkowitą własnością. Niech więc z tym wszystkim czyni, cokolwiek się Jej (a nie tobie) podoba. Tak samo Jej są wszystkie twe intencje: niech więc zmienia, dodaje, odejmuje, jak się Jej podoba (gdyż Ona sprawiedliwości nie umie naruszyć).

Jesteś narzędziem w Jej ręku, więc czyń to tylko, co Ona chce: wszystko z Jej ręki przyjmuj. Do Niej jak dziecko do matki we wszystkim się uciekaj; Jej wszystko powierz. Staraj się o Nią, o Jej cześć, o Jej sprawy, a troskę o siebie i o twoich Jej pozostaw. Nic sobie, ale wszystko uznaj jako otrzymane od Niej. Cały owoc twych prac zależy od jedności z Nią, tak, jak i Ona jest narzędziem miłosierdzia Bożego. Życie (każda jego chwila), śmierć (gdzie, kiedy i jak) i wieczność moja, wszystko to jest Twoim, o Niepokalana. Czyń z tym wszystkim, cokolwiek Ci się podoba.

11) Wszystko mogę w Tym, który mnie przez Niepokalaną umacnia. [por. Flp 4,13].

12) Życie wewnętrzne: Najpierw cały dla siebie, a tak cały dla wszystkich.

Komentarze

Publikowanie komentarza

Nieustanne potrzeby??? Nieustająca Pomoc!!!
Witamy u Mamy!!!