Rekolekcje z Nieustającą Pomocą w Ostrzeszowie

 Rekolekcje z Nieustającą Pomocą w Ostrzeszowie


Rada Parafialna, parafii Wniebowzięcia Matki Bożej, w Ostrzeszowie, diecezja kaliska – dziękuje Tobie ojcze Józefie[1], że przyjąłeś – w tym nie łatwym dla nas wszystkich okresie[2] – zaproszenie naszego księdza proboszcza, księdza prałata Leszka – i zgodziłeś się głosić dla nas nauki rekolekcyjne związane z Matką Bożą Nieustającej Pomocy[3], której nową  ikonę otrzymaliśmy dla naszej świątyni[4].

Tak pięknie i przystępnie przekazałeś nam tyle informacji[5] z zakresu ikonografii, że będziemy teraz bardziej świadomie odczytywać znaki wpisane w treść ikon[6]. Przekonałeś nas, że symbolika, kolorystyka i inne detale – wszystko ma swoją wymowę. Uzmysłowiłeś nam Ojcze, że Pismo Święte i ikona to zapisy tego samego Objawienia. Ikona wizualnie wyraża to, co jest zapisane w Biblii, a więc zawiera w sobie obraz i słowo.[7] Przybliżyłeś nam także historię ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy.[8]

Ojcze Józefie, codzienne Msze Święte z naukami skierowanymi do wszystkich: dzieci, młodzieży i dorosłych, nabożeństwa różańcowe przed ikoną z rozważaniem tajemnic[9] wpisanych w ten niezwykły obraz, koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja Najświętszego Sakramentu kończona Apelem o godzinie 21, jak i możliwość skorzystania z sakramentu pojednania – to wszystko przezywaliśmy w te dni wielkopostnych rekolekcji parafialnych[10] i za to dziś dziękujemy.

Czcigodny Ojcze, razem ze słowami podziękowania za Twoją posługę przyjmij te skromne kwiaty i obietnicę, że w naszych codziennych modlitwach[11], szczególnie w modlitwie różańcowej, polecamy Panu Bogu wszystkich kapłanów, prosząc dla Nich o błogosławieństwo, Bożą opiekę, potrzebne  łaski i światło Ducha Świętego podczas głoszenia Słowa Bożego. Szczęść Boże.

 [1] O. Józef Grzywacz, misjonarz redemptorysta z Tuchowa, pracował 33 lata w Brazylii.

[2] Trzecia fala pandemii -  20-24 marzec 2021.

[3] „Nieustanne potrzeby? Nieustająca Pomoc” to hasło rekolekcji.

[4] Poświecenie ikony dokonane na zakończenie Rekolekcji

[5] Użycie puzzli i Tryptyku Nieustającej Pomocy oraz Akatystu ku czci M.B. Nieustającej Pomocy.

[6] „Cztery spojrzenia na ikonę Nieustającej Pomocy. Materiały homiletyczno-katechetyczne do Nieustannej Nowenny”, Kraków 2019, Homo Dei.

[7] Jako materiały dydaktyczne użyto: ikony, książki, CD z pieśniami maryjnymi.

[9] Rozważania Różańca Nieustającej Pomocy.

[10] Hasło proponowane przez księdza Leszka Szkopka: „O Maryjo Matko nasza, w swoje dłonie weź nasz los! Stój na straży i błogosław, wśród radości i wśród trosk”.

[11] Cotygodniowa Nieustanna Nowenna, po wieczornej Mszy Świętej.

Komentarze