Duchacze - Rekolekcje dla Zgromadzenia Ducha Świętego

Duchacze - Rekolekcje dla Zgromadzenia Ducha Świętego 

Bydgoszcz 27-30.09.2021Służcie sobie nawzajem takim darem, jaki każdy otrzymał  (1P 4,10)

 

 Temat: “Centralność Syna i ważność Matki”

Meta: Nawrócenie radykalne --- “Być i żyć jako prawdziwy zakonnik”

Cel: Wybrać jeden konkretny aspekt  ---”żyć i ewangelizować w stylu maryjnym”

Prowadzi o. Józef Grzywacz CSsR

http://mariologiapopular.com
Święty Bonawentura OFM[1] w dziele pt. Itinerarium mentis in Deum (Wędrówka duszy do Boga) – traktat mistyczny - kończy się tymi słowami:

Jeśli zatem pytasz, jak to się dzieje (tzn. jak osiąga się zjednoczenie z Bogiem przez miłość),

zapytaj o to łaskę, a nie naukę;

pragnienie, a nie zrozumienie;

westchnienie modlitwy, a nie refleksję i lekturę;

oblubieńca, a nie nauczyciela;

Boga, a nie człowieka;

ciemność, a nie jasność;

nie pytaj światła, lecz pytaj ogień, który wszystko rozpala

 i przenosi w Boga za pomocą impetu skruszonego serca

 i rozpalonego do granic miłosnego uczucia.

 

 

Hbr 13,8-9 „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Nie dajcie się uwieść rożnymi obcym naukom, dobrze bowiem jest wzmacniać serce łaską, a nie pokarmami, które nie przynoszą korzyści tym, co się o nie ubiegają”

1 P 3,15 „Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest”.

Mt 2, 11;13;14;20;21 – „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę”[1] Święty Bonawentura OFM, (ur. ok. 1217, zm. 15 lipca 1274 w Lyonie) – teolog, filozof scholastyk, doktor Kościoła, biskup, kardynał, siódmy generał franciszkanów. W związku z tym, iż twórczość św. Bonawentury była przeniknięta ideą miłości, nazywany był przez tradycję scholastyczną Doktorem Serafickim. Było to związane z symbolem miłości, jakim w Średniowieczu był chór anielski zwany Serafinami. Pozostawił po sobie bardzo bogate piśmiennictwo, szereg traktatów teologicznych i pism okolicznościowych. Głównymi dziełami świętego są Breviloquium, Itinerarium mentis in Deum – traktat mistyczny dla nowicjuszów.

 


Według Biblii Jezus Chrystus jest .....

W Księdze Rodzaju  - Jezus jest potomkiem niewiasty.

W Księdze Wyjścia  - to Baranek Paschalny.

W Księdze Kapłańskiej - to Ofiara zadośćuczynienia.

W Księdze Liczb -  to Skała.

W Księdze Powtórzonego Prawa - jest on Prorokiem.

W Księdze Jozuego  - jest Kapitanem wojsk Pana.

W Księgach Sędziowskich - jest Wyzwolicielem.

W Księdze Rut - jest Boskim Krewnym.

W Księdze Kronik - jest Obiecanym Królem.

W Księdze Ester - jest Prawnikiem.

W Księdze Hioba - jest naszym Odkupicielem.

W Psalmach  - jest to naszą pomocą i rudością.

W Księdze Przysłów -  jest to mądrość Boża.

W Pieśni nad Pieśniami - jest naszym Umiłowanym.

W Księdze Mądrości - jest Prawdą.

W prorokach - jest Obiecanym Mesjaszem.

W Ewangeliach - jest Zbawicielem świata.

W Dziejach Apostolskich - jest to Chrystus Zmartwychwstały.

W listach Świętego Pawła - jest Głową Kościoła.

W Apokalipsie - to Alfa i Omega.

Jezus jest wszystkim dla nas !!!

Dla niewidomych - Jezus jest Światłem.

Dla głodnych - Jezus jest Chlebem.

Dla spragnionych - Jezus jest Źródłem.

Dla umarłych - Jezus jest Życiem.

Dla chorych - Jezus jest Lekarstwem.

Dla więźnia - Jezus jest Wolnością.

Dla samotnika - Jezus jest Towarzyszem.

Dla kłamcy - Jezus jest Prawdą.

Dla podróżnika - Jezus jest Drogą.

Dla gościa - Jezus jest Drzwiami.

Dla mędrca - Jezus jest Mądrością.

Dla prawnika - Jezus jest Sędzią.

Dla Sędziego - Jezus jest Sprawiedliwością.

Dla przestraszonych - Jezus jest Odwagą.

Dla smutnego człowieka - Jezus jest Radością.

Dla czytelnika - Jezus jest Słowem.

Dla ubogich - Jezus jest Skarbem.

Dla dłużnika - Jezus jest Przebaczeniem.

On jest dla mnie WSZYSTKIM.

A dla ciebie? Kim On jest?

Komentarze

Prześlij komentarz

Nieustanne potrzeby??? Nieustająca Pomoc!!!
Witamy u Mamy!!!